19 มิถุนายน 2552

หนังสืออ่านประกอบวิชาการวิจัยทางธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 52 เป็นต้นไป นศ. สามารถเข้ามาโหลดเอกสารวิชาการวิจัยทางธุรกิจได้

ซึ่ง อ. จะ upload ให้ทั้ง file ppt & file pdf

file pdf จะเป็น เอกสารประกอบคำบรรยายที่ อ.เรียบเรียงขึ้นมา

และสามารถอ่านหนังสืออื่นเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดคณะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: